Документация по провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ по проект № BG16RFOP002-2.040-0008

Документация по провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ по проект № BG16RFOP002-2.040-0008

Документация по провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ по проект № BG16RFOP002-2.040-0008 „Подобряване на производствения капацитет на „ЕЛУКС“ ООД по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоматична машина за огъване на елементи от листова ламарина – 1 брой

Share this post

Comment (1)

  • A WordPress Commenter Reply

    Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

    August 13, 2017 at 1:27 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *